|contact|sitemap|
Natrix maura
Natrix maura
De adderringslang (Natrix maura) is een wat kleinere, niet giftige, goed te verzorgen slang. Ervaring tot nu toe leert dat ze niet bijten. Contrastrijke adderringslangen zijn attractieve dieren. Ze kunnen oud worden, waarschijnlijk tot zo'n 20 jaar. Het zijn gemakkelijke eters, planten zich uitstekend voort in gevangenschap en vertonen een prettig natuurlijk aandoend gedrag in het terrarium. Adderringslangen zijn typische visjagers die veel activiteit in het water vertonen en daardoor prima gehouden kunnen worden in een aantrekkelijk ingericht aquaterrarium. Met z'n verschillende voordelen, de geringere grootte, variatie in kleur, prettig gedrag en goed te controleren kweek zonder vrouwen en mannen uit elkaar te hoeven halen, blijft Natrix maura mijn favoriete slang. In 2008 is nakweek van de auteur overgegaan naar dierenpark Artis. Terecht heeft dit dierenpark besloten deze leuke waterslangen te laten zien aan het publiek. Voor informatie over deze slangen wordt verwezen naar het artikel dat de auteur heeft geschreven voor het blad "Litteratura Serpentium" van de Europese slangenvereniging (Storm, 2011).
maura man in het terrarium
Zijn er ook nadelen betreffende de verzorging? Jazeker. Het feit dat de meeste adderringslangen die worden verzorgd een winterrust nodig hebben (afhankelijk van het oorsprongsgebied), kan als een nadeel worden ervaren. Een deel van de mensen zal vreemd aankijken tegen een plastic doos gevuld met slangen in de koelkast en het kan zijn dat men het niet prettig vindt dat men de slangen gedurende de wintermaanden moet missen, d.w.z. dat de slangen niet in het terrarium aanwezig zijn. Jonge adderringslangen kunnen levende visjes en wormen op het menu verlangen. Het kan zijn dat men dit als lastig ervaart. Niet iedereen zal dit verlangen even gemakkelijk in kunnen willigen. Wanneer men waterslangen goed verzorgt, hoeft met geen last te hebben van nare luchtjes maar het valt niet te ontkennen dat men zo nu en dan toch geconfronteerd kan worden met een lichte vislucht, bijvoorbeeld nadat de slang zich heeft ontlast en er even sprake is van vochtige ontlasting in het terrarium (voordat het vanzelf opdroogt). Mensen met een overgevoelige neus voor visluchtjes kunnen dit als hinderlijk ervaren.


Bovenstaand terrarium voor adderringslangen heb ik zo groot mogelijk gemaakt (280x70x70 cm.) zodat ik optimaal van hun gedrag kan genieten. De bovenkant en twee zijkanten bestaan volledig uit geperforeerd aluminium, hetgeen voor een optimale ventilatie zorgt. Het terrarium blijft op deze manier fris. Het geheel wordt verlicht door vier lampen. Twee lampen zorgen tevens voor warmte. Daarnaast komt de zon in het voorjaar en najaar in de bak (dat kan zonder gevaar met zoveel ventilatie), hetgeen de slangen de gelegenheid geeft om in de zon te liggen. Er staat een waterbak in van 132x40x17 cm. waarin de adderringslangen op levende vissen kunnen jagen. Het water wordt in beweging gehouden met een kleine binnen filter.

© Copyright website Paul Storm